FANDOM


Pemilihan perbezaan: tandakan butang radio bagi versi-versi yang ingin dibandingkan dan tekan butang enter atau butang di bawah.
Petunjuk: (kini) = perbezaan dengan versi terkini, (akhir) = perbezaan dengan versi sebelumnya, K = suntingan kecil.

  • (kini | akhir) 09:09, 1 Jun 2016SNN95 (papan | sumb.)‎ . . (2,753 bait) (+2,753)‎ . . (Mencipta laman baru dengan kandungan ' {|class="wikiatable" | <tabber> Bahasa Melayu=<h3>Perjanjian Perlesenan - Fon Percuma</h3> Fon yang digunakan adalah "30 Pack Girl Bold" © Andeh Pinkard....')
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.