FANDOM


Yang berikut ialah gabungan bagi semua log yang ada bagi Wikia Kijiya. Anda boleh menapis senarai ini dengan memilih jenis log, nama pengguna (peka huruf besar), atau nama laman yang terjejas (juga peka huruf besar).

Log    

  • 10:07, 8 Februari 2018 SNN95 (papan | sumb.) menandakan semakan 275 daripada laman Gasing sebagai dironda secara automatik
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.