FANDOM


Ahli sihir adalah taraf pekerjaan yang digunakan bagi manusia yang mempunyai keupayaan menentang pelesit. Definisi lain bagi ahli sihir adalah unit khas askar, dengan menggunakan Kuasa Magik mereka untuk jampi mantera dan menggunakan alatan magik.[1] Ahli sihir biasanya berada di dalam sebuah Sekolah, dimana mereka boleh mengambil pekerjaan sebagai sumber pendapatan sendiri dan pengembaraan.

RujukanSunting

  1. Komik Kijiya: Bahagian 1jilid 1, halaman 6
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.